ఇన్‌స్టాండర్ డౌన్‌లోడ్ అవుతోంది

డైరెక్ట్ ఫైల్‌తో ఇన్‌స్టాండర్, దాన్ని డౌన్‌లోడ్ చేసి, మీ ఫోన్‌లో ఇన్‌స్టాల్ చేసి, ఆనందించండి. ఇన్‌స్టాండర్ సురక్షితంగా ఉంది, వైరస్‌లు లేదా మాల్వేర్ కాదు, మీ నమ్మకానికి ధన్యవాదాలు.

ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి?

1.Chromeలో "సరే" క్లిక్ చేసి, డౌన్‌లోడ్ చేసిన తర్వాత డౌన్‌లోడ్ పూర్తి నోటిఫికేషన్‌ను క్లిక్ చేయండి మీరు Chromeలో apk ఫైల్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు హెచ్చరికలు ఉండవచ్చు. కొనసాగించడానికి సరే క్లిక్ చేయండి.
ఇన్‌స్టాండర్ సురక్షితం, మీరు విశ్వసించినందుకు ధన్యవాదాలు